Welkom op onze website - Elke zondag om 10:00 is er een kerkdienst - Iedereen is van harte welkom - zaterdag 14 april --> Seminar "Voorbereiding op het Koningschap" - zie flyer

Nehemia Ministries Levend Water

Voorgangersechtpaar Marc en
Maarleen Helderweirt-Genetello


Nehemia Ministries Levend Water is een evangelische kerkgemeenschap waarvan de erediensten door de overheid erkend zijn.
Wij geloven in de Bijbel als het Woord van God dat aan de mens werd geopenbaard.

We komen elke zondag samen om 10u00 in de Vierhoekhoeve, Brielstraat 71 te Gijzenzele.
Om ons op God te richten en Hem te aanbidden besteden we een gedeelte van onze tijd aan het zingen van eigentijdse geestelijke liederen. We luisteren ook naar een bemoedigende boodschap vanuit Gods woord.

Voor kinderen wordt een afzonderlijke samenkomst voorzien.
Na de samenkomst (einde voorzien om 11u30) is er de gelegenheid om samen iets warms of fris te drinken en een gezellig babbeltje te slaan. Kom gerust eens langs als u ons beter wil leren kennen.

We zijn aangesloten bij het VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten), de EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen) en de ARPEE (Administratieve Raad voor Protestants-Evangelische Eredienst), dit laatste is het aanspreekpunt voor de overheid. We werken samen met de evangelische en pinkstergemeenten in de Gentse Regio.